Weinertová, K., Stránská, E., Neděla, D., & Křivčík, J. (2018). Optimalizace přípravy heterogenní aniontově výměnné membrány na bázi polypropylenu. Chemické Listy, 112(7), 440–445. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3132