Zeman, J., Vetchý, D., Franc, A., & Pitschmann, V. (2018). Metody imobilizace enzymů a jejich využití pro optickou (kolorimetrickou) detekci inhibitorů cholinesteras. Chemické Listy, 112(7), 434–439. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3131