Obsah čísla a tiráž. (2018). Chemické Listy, 112(6), 399–400. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3115