Barek, J. (2018). Analytická chemie – popelka chemických věd nebo disciplína nepostradatelná pro moderní společnost. Chemické Listy, 112(6), 345. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3103