Bonková, I., Bujdoš, M., & Miglierini, M. (2018). Aplikácie Mössbauerovej spektrometrie v štúdiu biologických tkanív. Chemické Listy, 112(5), 301–305. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3087