Obsah čísla a tiráž. (2016). Chemické Listy, 110(1), 103–104. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3079