Inzerát. (2018). Chemické Listy, 112(4), 289. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3075