Babíková, M., & Bártík, M. (2018). Rozklad potravin a dalších organických vzorků v systému Multiwave GO. Chemické Listy, 112(4), 262–264. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3072