Lukačovičová, O., & Mikuš, P. (2018). Monitoring profilov ťažkých kovov v matriciach liečivých rastlín, liekov a homeopatických prípravkov z radu antitusík rádionuklidovou röntgenofluorescenčnou spektrometriou. Chemické Listy, 112(4), 242–245. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3068