Válek, R., Malý, D., Peter, J., & Ullsperger, J. (2018). Příprava duto-vlákenných membrán pro separaci plynů inverzí fází: Vliv smykové rychlosti na separační vlastnosti. Chemické Listy, 112(4), 237–241. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3067