Krejčí, L., Schüllerová, B., & Adamec, V. (2018). Hodnocení rizika přepravy amoniaku a chloru v městských oblastech. Chemické Listy, 112(4), 232–236. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3066