Duborská, E., & Bujdoš, M. (2018). Extrakčné metódy a techniky stanovenia jódu v prírodných materiáloch. Chemické Listy, 112(4), 222–226. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3064