Boháčová, M., & Pazlarová, J. (2018). Extracelulární DNA jako cílová molekula k narušení biofilmů. Chemické Listy, 112(4), 215–221. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3063