Akhatova, D., Zdeňková, K., Koncošová, M., & Demnerová, K. (2018). Aktuální metody používané pro odhalení falšování masa a masných výrobků. Chemické Listy, 112(4), 207–214. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3062