Pašteka, L., Bujdoš, M., & Miglierini, M. (2018). Uplatnenie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu polymorfných zlúčenín železa. Chemické Listy, 112(2), 86–92. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2988