Hagarová, I. (2018). Súčasné trendy v extrakcii s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov využiteľné v ultrastopovej analýze iónov kovov a nanočastíc kovov. Chemické Listy, 112(2), 79–85. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2987