Hampl, F., Moravcová, J., Čopíková, J., Opletal, L., Lapčík, O., & Drašar, P. (2009). Beauty and Diversity of Natural Antibiotics. Chemické Listy, 103(1). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2877