Zárybnická, L., Stránská, E., Večeřa, M., Černošková, E., & Melánová, K. (2015). Sledování funkčnosti vybraných katexů při tepelném zatěžování. Chemické Listy, 109(11), 856–859. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/287