Hošťálková, A., Siatka, T., Chlebek, J., Opletal, L., Drašar, P., & Cahlíková, L. (2015). Boldinové alkaloidy a perspektivy jejich využití. Chemické Listy, 109(11), 846–855. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/286