Klejdus, B., & Kuban, V. (1999). Plant Phenolic Compounds in Allelopathy. Chemické Listy, 93(4). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2626