Glatz, Z. (2000). Covalent Chromatography. Chemické Listy, 94(5). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2512