Vyskočil, V., & Hájková, A. (2016). Uhlíkové elektrody modifikované deoxyribonukleovou kyselinou jako nástroje pro elektrochemickou detekci jejího poškození. Chemické Listy, 110(3), 207–214. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/220