Bejblova, M., & Cerveny, L. (2004). Hydrodeoxygenation of Aromatic Ketones and Aldehydes. Chemické Listy, 98(11). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2098