Šenitková, I., & Bednářová, P. (2016). Environmentální vhodnost stavebních materiálů z pohledu vnímané kvality vzduchu – povrchové úpravy. Chemické Listy, 110(4), 289–294. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/207