Pošiváková, T., Švajlenka, J., Lazar, G., Pošivák, J., Tóthová, C., Sopoliga, I., & Poráčová, J. (2016). Interakcia ťažkých kovov a vybraných biochemických parametrov muflonej zveri. Chemické Listy, 110(4), 284–288. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/206