Řezáčová-Smetková, V., Dočekal, B., & Dočekalová, H. (2005). Application of Diffusive Gradients in Thin Film Technique to Soil Characterization. Chemické Listy, 99(8). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2025