Čížková, H., Dostálek, P., Fiala, J., & Kolouchová, I. (2006). Importance of Proteins from the Viewpoint of Stability of the Beer Foam. Chemické Listy, 100(7). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1909