Kolčák, J., Rabišková, M., & Stuchlík, M. (2006). Soft Gelatin Capsules Containing Surfactants and Ethanol. Chemické Listy, 100(9). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1890