Houserová, P., Janák, K., Kubáň, P., Pavlíčková, J., & Kubáň, V. (2006). Chemical Forms of Mercury in Aquatic Ecosystems - Properties, Levels, Cycle and Determination. Chemické Listy, 100(10). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1874