Mišľanová, C., & Hutta, M. (2016). Optimalizácia HPLC-coulochemickej metódy pre stanovenie homocysteínu a vybraných metabolitov v plazme po suplementácii funkčnou potravinou. Chemické Listy, 110(8), 585–592. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/175