Macák, J., Pazderová, M., Jiříček, I., Malý, P., Olyšar, K., Cvrček, L., & Vošta, J. (2007). Corrosion Properties of Physically Deposited Thin Coatings (PVD coatings). Chemické Listy, 101(9). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1745