Krejčová, K., & Rabišková, M. (2008). Nano- and Microtubes for Drugs. Chemické Listy, 102(1). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1700