barek, J. (2008). Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007. Chemické Listy, 102(6), 409. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1631