Barek, J. (2009). 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii. Chemické Listy, 103(11), 879. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1433