Žďárová-Karasová, J., Kuča, K., Jun, D., & Bajgar, J. (2010). Using the Ellman Method for In Vivo Testing of Cholinesterase Activity. Chemické Listy, 104(1). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1419