Balková, K., & Gbelská, Y. (2010). Plasma Membrane Proteins Involved in Cell Resistance to Chemotherapeutics. Chemické Listy, 104(1). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1413