Ulrichová, J. (2010). Úvodník. Chemické Listy, 104(1). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1411