Dienstbier, M., Janková, L., Sladký, P., & Dostálek, P. (2010). Methods for Prediction of Beer Colloidal Stability. Chemické Listy, 104(2). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1401