Šesták, J. (2010). Man and Science. Chemické Listy, 104(4). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1331