Blašková, M., Hájková, A., & Vyskočil, V. (2015). Voltametrické stanovení anthracenu pomocí elektrody ze skelného uhlíku modifikované deoxyribonukleovou kyselinou. Chemické Listy, 109(3), 235–240. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1314