Bidmanová, Š., Pohanka, M., Cabal, J., Prokop, Z., & Damborský, J. (2010). Early Warning Biosensors for Detection of Chemical Warfare Agents. Chemické Listy, 104(5). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1293