Urminská, J., Porhajašová, J., & Ondrišík, P. (2010). Determination of Cd, Pb and As Concentrations by Flow Electrochemical Methods in Sediments from the Artificial Water Reservoirs of the Banská Štiavnica Region. Chemické Listy, 104(8). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1276