Čech, J. (2010). Zpupná chemie z pohledu středoškolského profesora. Chemické Listy, 104(8), 755. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1267