Čtrnáctová, H. (2010). Středoškolská chemie z pohledu didaktika. Chemické Listy, 104(8), 754. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1266