Mlček, J., Rop, O., Šustová, K., Simeonovová, J., & Gál, R. (2010). Potentials of NIR Spectroscopy in Meat Industry. Chemické Listy, 104(9). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1256