Horák, J. (2010). Vývoj společenského vnímání rizika spojeného s existencí chemických výrob v okolí bydliště a jeho důsledky na vývoj chemického průmyslu. Chemické Listy, 104(11), 997. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1223