Jandačka, P., Študentová, S., Hlaváč, L. M., Kvíčala, M., Mádr, V., & Hredzák, S. (2011). Velikost povrchu partikulárních látek. Chemické Listy, 105(2), 146–155. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1184