Brožek, V., Dušek, B., & Novák, M. (2011). Chemické listy a české skandium po 55 letech . Chemické Listy, 105(4), 287–291. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1160