Honzajková, Z., Kubal, M., Podhola, M., Patočka, T., Šír, M., & Kocurek, P. (2011). Membránové technologie a jejich použití při čistění podzemních vod a skládkových výluhů. Chemické Listy, 105(4), 245–250. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1151