Horák, J. (2011). Zkratky v technické literatuře a jak s nimi zacházet. Chemické Listy, 105(4), 229. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1148